A) Egészséges és aktív időskort elősegítő applikációk tesztelése és ahhoz kapcsolódó tanácsadás

AAL program: (Active and Assisted Living)

Az időskorúak száma világszerte növekszik. Ellátásuk, ápolásuk és szükség esetén a gondozásuk egyre nagyobb kihívást jelent akár a családok, akár az intézményrendszerek számára. A projekt fő célja olyan innovatív termékek, rendszerek fejlesztése idős emberek számára, melyek javítják az életminőségüket.

STAGE: Színház és művészet sugárzása az idősek szórakoztatásáért

Keretprogram: AAL (Active and Assisted Living) program
Projekt azonosító: NEMZ_15-1-2016-0006
Projektről röviden: A minőségi szabadidő eltöltés, a közösségi életben való aktív részvétel jelentősen javíthatja az idős emberek életminőségét. E korosztály tagjai is szívesen vesznek részt kulturális eseményeken - koncertek, művészeti előadások - de gyakran szembesülnek fizikai vagy egészségügyi akadályokkal. Kihívást jelenthetnek még a távolság, illetve az anyagi nehézségek is.

CoME: Gondozók és Én

Keretprogram: AAL (Active and Assisted Living) program
Projekt azonosító: NEMZ_15-1-2016-0005
Projektről röviden: Biztosítani olyan hordozható eszközök rendszerét, melyek képessé teszik az idős embereket saját egészségi állapotuk folyamatos nyomonkövetésére. Ez nem csak egy ön-felügyelő rendszer, hanem egyszeri és hosszútávú megfigyeléseket is lehetővé tevő eszköz, amely segíti a formális és informális gondozók figyelmét felhívni a problémákra, amennyiben beavatkozás szükséges. Mindezen funkciók tesztelésre kerülnek a gyakorlatban is, különböző készségű, változó szocio-demográfiai és kulturális háttérrel rendelkező végfelhasználók, tehát idős emberek és gondozóik bevonásával.

Brain@Home: Az agytréning előmozdítása és ösztönzése az aktív életért

Keretprogram: AAL (Active and Assisted Living) program
Projekt azonosító: NEMZ_15-1-2016-0007
Projekt feladatai:
Egy információs technológián alapuló felület kifejlesztése, amely biztosítja az idősek számára, hogy egy   motiváló, érdekes és szórakoztató felülethez férhessenek hozzá, amely lehetővé teszi az agytornát és a fizikai aktivitás megőrzését biztonságos környezetben, a házban/otthon.
Virtuális közösség állítható be az idősek és a gondozók, a család és a barátok számára, ahol megoszthatják és terjeszthetik az utazások alkalmával és érdekes helyeken szerzett személyes tapasztalataikat.
Az egészségügyi eredmények tárolására szolgáló rendszer megvalósítása, valamint a felhasználók, a gondozók, az orvosok (háziorvosok is) hozzáférésének biztosítása (web alapú, mobiltelefonon stb.) ezen adatokhoz és fejlesztésekhez.
Az általános egészségi állapot, az életminőség és a kognitív állapot javításának elemzése a képzési programon való részvétel után.

FairCare: Hálózaton alapuló megoldás az együttműködő jövőbeni ellátásokért

Keretprogram: AAL (Active and Assisted Living) program
Projekt azonosító: NEMZ_15-1-2016-0004
Projektről röviden: A projektben olyan platform kerül létrehozásra, amelyen idős-ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások kerülnek felkínálásra és kielégítésre. Magyarországon ezt egy fiatalok számára létrehozandó alkalmazás valósítja meg, amely használatával változatos önkéntes pozíciókra jelentkezhetnek - mint például idősek számára ételkiszállítás vagy idősek segítése otthonukban - míg a célcsoport-igények kielégítésének koordinálását hivatásos gondozó szervezetek végzik, mint például idősek otthonai vagy a Vöröskereszt.

B) Digitális innovatív egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos szakértés - DigitalLife

DigitalLIFE4CE: A projekt új megoldásokat keres a digitális egészségügyi rendszerek területén

A projektről röviden: A digitalLIFE4CE projekt új megoldásokat keres a digitális egészségügyi rendszerek területén. Az egészségügyi rendszer széttagozódása, valamit az érintett felek közötti gyenge együttműködés negatívan hat az egészségügyi szolgáltatókra és a polgárokra számos Közép-európai régióban. A gyengeség megoldása érdekében a projekt a döntéshozókat, a kutatás-fejlesztési szakértőket és a megvalósítás szempontjából fontos szereplőket hozza össze.
Egy olyan megoldáson dolgoznak, amely biztosít a döntéshozóknak: egy globális képet a rendelkezésre álló megoldásokról és azok következményeiről; technológiai megoldást nyújtók közös együttműködési lehetőségeiről; és az új alkalmazásokkal és technológiákkal járó előnyökről. Ezen kívül a projekt kutatja és elősegíti a jó gyakorlati ügyeket az úgynevezett "Egészségügyi kiválóság központok" és megvizsgálja hogyan lehetne növelni a befektetéseket a digitális egészségügyi kezdeményezésekben és ösztönözni az újításokat az egészségügyi rendszerekben az integrált gondozási koordináció szükségességével.

Iroda:

H-9700 Szombathely,
Zanati út 32-36.

Telefon: +36 94 505-003

Fax: +36 94 505-004

E-mail: